Zaklad Genetyki MedycznejbiochemiaPoradnia GenetycznaStudenci - materialy dydaktyczneKontakt, dojazd i mapkaEnglish version
  Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych  
 

materiały do pobrania

 
 

Działalno¶ść dydaktyczna

Wydział Lekarski, Oddział Stomatologiczny

przedmiot: Chemia ogólna (studia jednolite, kierunek lekarsko-dentystyczny).
Celem kursu jest: 1° – dostarczenie studentom podstawowej wiedzy potrzebnej do zrozumienia chemii materiałów stomatologicznych z punktu widzenia procesów ich otrzymywania oraz oddziaływania ze środowiskiem jamy ustnej i chemicznymi komponentami tkanek zęba; 2° – dostarczenie studentom podstawowych wiadomości z chemii ogólnej oraz biochemii statycznej potrzebnych do nauki biochemii dynamicznej (metabolizmu); 3° – praktyczne zapoznanie studentów z właściwościami głównych klas związków chemicznych mających znaczenie stomatologiczne (kwasy, zasady, sole, bufory) oraz podstawami pracy laboratoryjnej. Liczba godzin: wykłady -14, ćwiczenia laboratoryjne 41.

przedmiot: Chemia ogólna (studia licencjacie, kierunek techniki dentystyczne).
Celem kursu jest: 1° – dostarczenie studentom podstawowej wiedzy potrzebnej do zrozumienia chemii materiałów stomatologicznych z punktu widzenia procesów ich otrzymywania oraz oddziaływania ze środowiskiem jamy ustnej i chemicznymi komponentami tkanek zęba; 2° – praktyczne zapoznanie studentów z właściwościami głównych klas związków chemicznych mających znaczenie stomatologiczne (kwasy, zasady, sole) oraz podstawami pracy laboratoryjnej. Liczba godzin: wykłady -10, ćwiczenia laboratoryjne 20.

Wydział Biotechnologii i Kształcenia Podyplomowego

przedmiot: Chemia ogólna z elementami chemii fizycznej (studia magisterskie, kierunek biotechnologia).
Kierunek biotechnologia. Celem kursu jest: 1° – dostarczenie studentom podstawowej wiedzy potrzebnej do zrozumienia podstaw chemii nieorganicznej i ogólnej, które są niezbędne do dalszego kształcenia w zakresie chemii organicznej i biochemii; 2° – praktyczne zapoznanie studentów z właściwościami głównych klas związków chemicznych mających (kwasy, zasady, sole, bufory) oraz podstawami pracy laboratoryjnej łącznie z prostymi oznaczeniami ilościowymi. Liczba godzin: wykłady -15, ćwiczenia laboratoryjne 45.


 
Uniwersytet Medyczny w Lodzi