Zaklad Genetyki MedycznejbiochemiaPoradnia GenetycznaStudenci - materialy dydaktyczneKontakt, dojazd i mapkaEnglish version
  Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych  
 

działalność dydaktyczna

publikacje i komunikaty

zespól

 
 

Kierunek prowadzonych badań

Pracownicy zakładu zaangażowani są w badania podstawowe dotyczące interakcji niskocząsteczkowych związków chemicznych z systemami biologicznymi. Podstawowymi zagadnieniami badawczymi są mechanizmy działania leków przeciwnowotworowych reagujących z DNA i białkami. Aktualnie prowadzone są badania nad molekularnymi i komórkowymi mechanizmami cytotoksycznego działania nowych pochodnych antracykliny
ze zmodyfikowaną resztą cukrową, koordynacyjnych kompleksów platyny(II) oraz chemioterapeutyków zdolnych do przełamywania oporności wielolekowej.
Ponadto prowadzimy współpracę z zespołem naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w zakresie niektórych aspektów zdrowia kobiet pomenopauzalnych.

Działalność statutowa i udział w grantach

tematem działalności statutowej jest:
Badanie mechanizmów cytotoksycznego działania nowych analogów leków przeciwnowotworowych z grupy antracyklin i kompleksów koordynacyjnych metali przejściowych.

grant MNiSW N N405 303236:
Poszukiwanie związków o działaniu przeciw-nowotworowym w grupie kompleksów jonów metali [Pt(II), Pd(II), Ru(III), Cu(II)]
z fosforoorganicznymi pochodnymi wybranych heterocykli. Synteza, charakterystyka i ocena aktywności cytotoksycznej.

Realizacja 2011-2014.


 
Uniwersytet Medyczny w Lodzi