Zaklad Genetyki MedycznejbiochemiaPoradnia GenetycznaStudenci - materialy dydaktyczneKontakt, dojazd i mapkaEnglish version
  Zakład Genetyki Klinicznej  
 

dr hab.n.med.Maciej Borowiec

Kierownik
Katedry Genetyki Klinicznej
i Laboratoryjnej i Zakładu
Genetyki Klinicznej


dr hab. n. med. prof. nadzw.
Maciej Borowiec

maciej.borowiec@umed.lodz.pl

Absolwent Wydziału Farmaceutycznego kierunku Analityka Medyczna UM w Łodzi. Pracę zawodową rozpoczął w Katedrze Immunologii i Alergologii UM w Łodzi zajmując się wykorzystaniem technik biologii molekularnej i genetyki w identyfikacji i weryfikacji genetycznego podłoża astmy, alergii oraz nietolerancji aspiryny. Prezentował uzyskane wyniki na licznych konferencjach w kraju i zagranicą. Efektem była obrona pracy doktorskiej, której promotorem był prof. Marek L. Kowalski. W latach 2004-2007 zmienił swoje zainteresowania na diabetologię i odbył staż naukowy w referencyjnym ośrodku diabetologicznym - Joslin Diabetes Center, Harvard Medical School w Bostonie, uzyskując prestiżowe stypendium - Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (American Diabetes Association Mentorship) 2004-2006. W trakcie pobytu jak i do chwili obecnej odbył prestiżowe staże szkoleniowe w jednostkach naukowych jak i klinicznych w Bostonie a uzyskane kwalifikacje zostały wprowadzone do praktyki w kierowanych przen Niego placówkach. Współpraca z Uniwersytetem Harvarda w Bostonie jest kontynuowana do chwili obecnej, skutkując wspólnymi publikacjami, prowadzeniem badań, konsultacjami ciekawych przypadków ale również wspólną realizacją szkoleń i wymiany naukowej.

W trakcie stażu odbył liczne szkolenia w najnowocześniejszych laboratoriach i szpitalach z zakresu technik analizy ekspresji, genotypowania i sekwencjonowania materiału genetycznego oraz wykorzystania narzędzi bioinformatycznych w laboratoriach molekularnych. Efektem pobytu są obecnie opublikowane i przygotowywane do druku kolejne prace naukowe. W Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii,
I Katedry Pediatrii UM w Łodzi, pracuje jako adiunkt oraz - od 2010 - kierownik Pracowni Immunopatologii i Genetyki. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną i otrzymał tytuł doktora habilitowanego. A od października 2013 pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej. Jest głównym wykonawcą i współwykonawcą kilkunastu projektów MNiSW a także autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji oryginalnych i kilkudziesięciu doniesień zjazdowych. Jego prace zaowocowały m.in. odkryciem nowego genu - kinazy tyrozynowa limfocyta B – odpowiedzialnego za jedną z postaci cukrzycy monogenowej, obecnie klasyfikowanej jako MODY 11. Posiada specjalizację z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej.  Za swoją działalność naukową i dydaktyczną został uhonorowany licznymi nagrodami: 

Stypendium Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego (American Diabetes Association Mentorship) 2004-2006
Zespołowa Nagroda Ministra Zdrowia za cykl publikacji  dotyczące podłoża molekularnego i charakterystyki klinicznej cukrzycy typu 2 i form monogenowych - 2009
Nagroda Rektora UMED w Łodzi pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2010
Nagroda Rektora UMED w Łodzi pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe w roku 2012
Nagroda Ministra Zdrowia pierwszego stopnia za osiągnięcia naukowe - habilitacja - Poszukiwanie nosicielstwa mutacji genu glukokinazy (GCK) jako przyczyny cukrzycy: analiza molekularna i kliniczna - w roku 2013

 

 
Uniwersytet Medyczny w Lodzi