Zaklad Genetyki MedycznejbiochemiaPoradnia GenetycznaStudenci - materialy dydaktyczneKontakt, dojazd i mapkaEnglish version
  Zakład Genetyki Klinicznej  
 

materiały do pobrania

 
 

Wydział Lekarski

Informacje dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego rok akademicki 2014/2015

Informujemy, że warunkiem przystąpienia do egzaminu z Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej jest obecność na wszystkich zajęciach oraz uzyskanie zaliczenia z wynikiem pozytywnym. Przed przystąpieniem do wszystkich zajęć należy powtórzyć  wiadomości z zakresu genetyki i biologii molekularnej z lat wcześniejszych. Prowadzący zajęcia może przeprowadzić kolokwium wstępne z treści przekazywanych podczas seminariów oraz materiałów zaleconych do przygotowania się do ćwiczeń. Brak zaliczenia poszczególnych ćwiczeń uniemożliwia podejście do kolokwium z całego bloku. Do egzaminu należy przygotować się zgodnie z sylabusem przedstawionym na stronie UXP.

Zaliczenie: test (25 pytań wielokrotnego wyboru, próg zaliczenia 70%) ostatniego dnia zajęć obejmujący materiał przekazywany w czasie zajęć seminaryjnych i ćwiczeniowych.

Egzamin: test wielokrotnego wyboru-60 pytań. Próg zaliczeniowy 60%. Studentowi przysługuje prawo trzykrotnego zdawania egzaminu lub zaliczenia końcowego. Materiał egzaminacyjny obejmuje treści z wykładów, ćwiczeń i seminariów uzupełnione o podręcznik: Genetyka medyczna L.B. Jorde w tłumaczeniu J. Wojcierowskiego (rozdziały1-7 oraz10-14)lub nowe wydanie tego podręcznika pod redakcją B. Kałużewskiego lub wpierając się w zakresie podanych rozdziałów podręcznikiem: Biologia Molekularna w Medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Bal J (red.), PWN, 2006.

Konsultacje dla studentów odbywają się w każdy wtorek godz. 13.00-14.30 u każdego nauczyciela akademickiego.
Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego, konkursu na pracę magisterską oraz Studenckiej Konferencji Naukowej jest dr Edyta Borkowska.
Sylabus i wykłady w formacie pdf znajdują się w materiałach do pobrania.

Wszystkich studentów prosimy o korzystanie z szatni na poziomie -1, wejście zachodnie.

Pierwsze w tym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego odbędzie się 14.11.2014 o godz. 16.00 w sali wykładowej Katedry Genetyki Klinicznej i Labortoryjnej.


Rozkład zajęć z genetyki klinicznej
dla studentów III roku Wydziału Lekarskiego rok akademicki 2014/2015

Sala seminaryjna Zakładu Genetyki Klinicznej – CKD ul. Pomorska 251, IX p. Zajęcia odbywają się w godzinach 08.15 – 12.15.

DATA ZAJĘĆ

GRUPA

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 październik

15, 16

14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 październik

9, 10

24, 27, 28, 29, 30 paźdz., 3, 4, 5, listopad

13, 14

5,8,9,10,11,12,15,16 grudzień

23, 24

17, 18, 19 grudzień, 7, 8, 9, 12, 13 styczeń

7, 8

14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23 styczeń

5, 6

23, 24, 25, 26, 27 luty, 2, 3, 4 marzec

21, 22

5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16 marzec

1, 2

17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26 marzec

11, 12

27, 30, 31 marzec, 1, 2, 8, 9, 10 kwiecień

19, 20

13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 kwiecień

17, 18

23, 24, 27, 28, 29, 30 kwiecień, 4, 5 maj

3, 4

Seminaria:
1 dzień: 8.15 – 9.10 HM; 10.15 -12.15 MC
2 dzień: 8.15 – 10.45 ZH; 11.00 -12.15 MP
3 dzień: 8.15 – 10.00 MC; 10.15 – 12.15 MP
4 dzień: 8.15 - 9.45 ZH; 10.00- 12.15 EB

Ćwiczenia:
5 dzień: 8.15 – 10.00 ZH/MC, 10.15 – 12.15 Poradnia
6 dzień: 8.15 – 12.15 ZH/MC
7 dzień: 8.15 – 12.15 MP/EB
8 dzień: 8.15 – 12.15 doktorantki, zaliczenie

EB – dr Edyta Borkowska
MC – dr Maria Constantinou
HM – dr Hanna Moczulska
MP – dr Michał Pietrusiński
ZH – dr Zofia Helszer


Ćwiczenia Wydział Lekarski III rok


Ćwiczenia dr Zofia Helszer
1. Rozwiązywanie przypadków: opis kliniczny pacjentów Poradni Genetycznej, diagnoza, poradnictwo genetyczne.
1. Wynik badania molekularnego i jego interpretacja.

Dr Edyta Borkowska
Analiza historii chorób pacjentów z rodzinnymi zespołami zwiększonej predyspozycji do rozwoju nowotworów.
(Genetyka Kliniczna Nowotworów Monografia pod red. Prof. Jana Lubińskiego)

Dr Maria Constantinou
Rola technik cytogenetycznych i cytogenetyczno-molekularnych w rutynowej diagnostyce chorób uwarunkowanych genetycznie.

1. Wynik badania cytogenetycznego i jego interpretacja.

zapoznanie się ze stanowiskami pracy oraz procedurami w laboratorium cytogenetyki klasycznej,
ocena preparatu cytogenetycznego pod mikroskopem – identyfikacja chromosomów płciowych X i Y,
prezentacja systemu do analizy kariotypu – Multiscan,
zadanie w grupach dwuosobowych: na stanowisku komputerowym student otrzymuje metafazę oraz opis kliniczny pacjenta lub sytuacji
klinicznej. Korzystając z przykładowego kariogramu, ISCN2009, programu Multiscan, sieci internet ma ułożyć kariogram, podać zapis
ocenionego kariotypu, wypisać wynik dla pacjenta wraz z epikryzą diagnostyczną oraz zaproponować algorytm dalszego
postępowania diagnostycznego,
omówienie wyników przez każdą grupę.

2. Wynik badania FISH i jego interpretacja.

zapoznanie się ze stanowiskami pracy oraz procedurami w laboratorium cytogenetyki molekularnej: - metoda FISH, - metoda aCGH,
przegląd zapisanej dokumentacji fotograficznej z badań metodami cytogenetyki molekularnej,
zadanie w grupach dwuosobowych: na stanowisku komputerowym student otrzymuje dokumentację cytogenetyczną, obejmującą
skierowanie na badania, wynik badania kariotypu i ewentualnie innych badań, zdjęcia mikroskopowe z wyniku badania metodą FISH oraz
opis kliniczny pacjenta. Korzystając z ISCN2009 i sieci internet ma podać zapis FISH, wypisać wynik FISH dla pacjenta wraz
z epikryzą diagnostyczną,
omówienie wyników przez każdą grupę.

Dr Michał Pietrusiński
Ścieżka diagnostyczna od momentu pobrania materiału do wydania wyniku na przykładzie wybranych chorób genetycznych.

Dr Hanna Moczulska
Ćwiczenia w Poradni Genetycznej.


 
 
English-language students

 

consultations for students every Tuesday 13.00-14.30 - each university teacher

 

student's research guardian - dr Edyta Borkowska

 

materials for students to download ...

 

 
  Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych  
 

materiały do pobrania

 
 

Aktualności

sekretariat tel. 042 679 04 50 magn@csk.am.lodz.pl


 
Uniwersytet Medyczny w Lodzi