Zaklad Genetyki MedycznejbiochemiaPoradnia GenetycznaStudenci - materialy dydaktyczneKontakt, dojazd i mapkaEnglish version
  Zakład Genetyki Klinicznej  
 

cennik i pliki do pobrania

publikacje i konferencje

prace naukowe granty i statut

 
 

Posiadamy siedem podstawowych obszarów działalności naukowej

przesiewowe badania nad etiopatogenezą upośledzenia rozwoju umysłowego
badania nad etiopatogenezą raka pęcherza moczowego
określanie predyspozycji genetycznych do choroby nowotworowej
badania nad etiopatogenezą męskiej niepłodności i powtarzających się niepowodzeń rozrodu
charakterystyka molekularna chromosomu Y w przypadkach niepłodności w linii męskiej oraz zaburzeń różnicowania płci
poszukiwanie indywidualnych metod stymulowania do rozwoju i rehabilitowania dzieci z aneuploidią chromosomową
wpływ czynników endo- i egzogennych na niepowodzenie rozrodu rodzin podwyższonego ryzyka w aglomeracji łódzkiej

więcej ...

Akredytacje Laboratorium przy Zakładzie Genetyki Klinicznej UM w Łodzi

diagnostyka cytogenetyczna pre- i postnatalna
Jednostka akredytująca: Labquality Certified Quality System, Helsinki, Finlandia, External Quality Control Survey on Standard Cytogenetics. Liczba procedur i ich zakres: 2, standardowa cytogenetyka, cytogenetyka molekularna. Liczba i opis wdrożonych systemów międzynarodowych systemów jakości, przyjętych w Uni Europejskiej: External Quality Control Survey on Standard Cytogenetics, External Quality Control Survey on Molecular Cytogenetics

diagnostyka cytogenetyczna pre- i postnatalna, poradnictwo genetyczne
Jednostka akredytująca: Kolegium Medycyny Laboratoryjnej. Liczba procedur i ich zakres: w trakcie procesu akredytacji

diagnostyka molekularna
Jednostka akredytująca: Zarząd Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Liczba procedur i ich zakres: 3, mukowiscydoza, zespół Prader-Willi, zespół Retta. Certyfikaty z zakresu diagnostyki molekularnej mukowiscydozy, z. Prader-Willi, z. Retta na rok 2006.


 
Uniwersytet Medyczny w Lodzi